lunes, 4 de agosto de 2014

SOBREDOSIS DE AZÚCRE/ SOBREDOSIS DE AZÚCAR

Bo dia!!!!, hoxe vouvos a por, un video para reflexionar, xa que , sen obsesións, é bo que nos preguntemos, QUÉ ESTAMOS COMENDO?.
Non nos podemos guiar pola publicidade, senón , que é bo que sepamos coñecer un pouco os etiquetados, para saber, se ese produto abusa dos conservantes, do azúcre, do sal, colorantes......

(Un obradorio futuro, que podemos facer na tenda, é como leer as etiquetas, todo depende dos vosos intereses).

Quen me coñece,ou mantivo algunha conversación conmigo, sabe a miña idea , sobre que se consume demasiado azúcre, e recordo o azúcre oculto que hai na maioria dos produtos elaborados tradicionais, donde o azúcre ten un gran porcentaxe , o que fai máis aditivo un alimento, por iso sempre queres máis ou non te sacias coa bolleria ou os produtos precociñados,
Acabas comendo ou bebendo máis cantidade,xa que tamén falo coas nais sobre os zumos, os refrescos....., son líquidos cunha cantidade de azúcre que fai aumentar a obesidade nos nenos, si non se ten control da cantidade.


E o problema de hoxe en día, é que estase abusando dos refrescos, dos zumes, (bébense como sustituto da auga, coa comida, coa cena, toda a tarde....), cando deberían de ser ocasionais, xa que o que lle estás dando os nenos é : glucosa ( azúcre), só 6%-15% de froita , e colorantes ( non sempre naturais)

Incluso os Zumes naturais con 100% froita pódense beber como se foran froita, pero non como se fóran agua.

E cos alimentos sólidos pasa o mesmo, agora xa se ven poucos bocatas con pan de barra, agora abúsase do pan de molde, dos bollos doces, e demáis variados.Eso está ben de forma ocasional (1o2 veces a semana), pero non pode ser tan a miudo como se fai actualmente.

Rosana Alonso
telf: 655 97 93 83

www.facebook.com/redondelacomecioxusto

.........................................................................................................................................

 ¡Buenos días!!!!, hoy os voy a poner, un video para reflexionar, sin obsesiones, pero es bueno que nos preguntemos, QUÉ ESTAMOS COMIENDO?.
No nos podemos guiar por la publicidad, sino, que es bueno que sepamos conocer un poco las etiquetas, para saber, si ese producto abusa de los conservantes, del azúcar, de la sal, colorantes ... ...

(Un curso futuro, que podemos hacer en la tienda, es como leer las etiquetas, todo depende de vuestros intereses).

Quien me conoce ,o mantuvo alguna conversación conmigo, sabe mi idea, sobre , que se consume demasiado azúcar, y os recuerdo el azúcar oculto que hay en la mayoria de los productos elaborados tradicionales, de donde el azúcar tiene un gran porcentaje, lo que hace más aditivo un alimento, por eso siempre quieres más o no te sacias con la bolleria o los productos precocinados.
Acabas comiendo o bebiendo más cantidad, ya que también hablo con las madres sobre los zumos, los refrescos....., son líquidos con una cantidad de azúcar que hace aumentar la obesidad en los niños, sí no se tiene control de la cantidad que se consume.


Y el problema de hoy en día, es que se está abusándo de los refrescos, de los zumos (se beben como sustituto del agua, con la comida, con la cena, toda la tarde....), cuando deberían de ser ocasionales, ya que lo que le estás dando a los niños es: glucosa (azúcar), sólo 6%-15% de fruta, y colorantes (no siempre naturales)

Incluso los Zumos naturales con 100% fruta pueden beberse como sustituto de la  fruta, pero no como si fueran agua.

Y con los alimentos sólidos pasa lo mismo, ahora ya se ven pocos bocatas con pan de barra, ahora se abusa del pan de molde, de los bollos dulces, y demás variados. Eso está bien de forma ocasional (1 o 2 veces la semana), pero no puede ser tan a menudo como se hace actualmente.

Rosana Alonso
telf: 655 97 93 83

www.facebook.com/redondelacomercioxusto No hay comentarios:

Publicar un comentario